Eero Heinäluoma Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokuntaan

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) on nimetty Euroopan parlamentin turvallisuus- ja puolustusvaliokuntaan seuraavaksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan (SEDE) tehtävä on mahdollistaa EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan asioiden käsittely parlamentissa ja aihealueen parlamentaarinen valvonta. Valiokunnan nyt alkaneen viikon työlistalla on muun muassa uuden EU-US turvallisuus- ja puolustusdialogin käynnistäminen, Euroopan Indopasifisen merialueen strategian kuuleminen sekä keskustelu Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen kanssa.

”Parlamenttikauden puolessa välissä myös valiokunnat uudelleenjärjestäytyvät ja tämän yhteydessä sain mahdollisuuden tehtävään. Alivaliokunnassa käsitellään Suomen ja koko Euroopan kannalta tärkeitä turvallisuuspoliittisia asioita ja koin tämän olevan hyvä lisä omaan työpalettiini”, europarlamentaarikko Heinäluoma toteaa.

Heinäluoma sanoo, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokunta on erityisen merkittävä nykyisessä jännittyneessä kansainvälisessä tilanteessa ja Ranskan EU-puheenjohtajakaudella. Ranskan puheenjohtajakauden yksi painopiste on juuri puolustusyhteistyön kehittäminen.

EU on kehittänyt vuoden 2016 globaalistrategian hyväksynnän jälkeen uusia välineitä puolustukseen, kuten 25 jäsenvaltion pysyvä rakenteellinen yhteistyö sekä Euroopan puolustusrahasto. Parhaillaan EU:ssa laaditaan strategiseksi kompassiksi nimettyä asiakirjaa, jossa asetetaan tavoitteita EU:n puolustuksen ja turvallisuuspolitiikan yhteistyön kehittämiselle.

”Monet eurooppalaiset ovat toivoneet EU:n turvallisuuden ja puolustusroolin vahvistamista. Nämä kehitetyt välineet edistävät unionin itsenäistä toimintakykystrategisesti ajateltuna, mikä on viime vuosien kokemuksen pohjalta erittäin tärkeää”, sanoo Heinäluoma.

SEDE toimii yhteistyössä parlamentin ulkoasianvaliokunnan (AFET) kanssa. SEDEn toiminnan ytimeen liittyvät myös suhteiden kehittäminen Naton ja YK:n kaltaisten strategisten kumppaneiden kanssa sekä kolmansien maiden kanssa, jotka edistävät rauhanomaista kansainvälistä järjestystä. Heinäluoman työ valiokunnassa alkaa tällä viikolla. Valiokunnan puheenjohtajana toimii ranskalainen Renew-ryhmän edustaja Nathalie Loiseau.

Scroll to Top