Viikkokuulumiset 18/2023

Ryhmäkokousviikolla on jälleen valmistauduttu tulevaan täysistuntoon. Monenlaista aktiviteettia viikkoon mahtuu, sillä komissiokin työstää vielä tämän kauden viimeisiä esityksiä lainsäädännöksi. Kiire tulee, jos kaikki meinataan saada valmiiksi ennen EU-parlamentin vaaleja, jotka näillä näkymin luultavasti pidetään ensi vuoden kesäkuun toisena sunnuntaina.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Rahanpesun estäminen etenemässä trilogineuvotteluihin
  • Vahvemmat säännöt lahjontaa vastaan EU:ssa ja maailman laajuisesti
  • EU:n ammustuotannon vauhdittaminen etenee
  • Toukokuun täysistuntoviikko Strasbourgissa

Rahanpesun estäminen etenemässä trilogineuvotteluihin

Talous- ja rahavaliokunnan viikko kului tiiviisti ensi viikon neuvotteluja valmistellen. Tiedossa on rahanpesulainsäädännön osalta parlamentin ja neuvoston välisten neuvottelujen avaaminen sekä toiset neuvottelut rahoitusmarkkinoita koskevasta MiFID -kokonaisuudesta.

Rahanpesun osalta panokset ovat selvät. Parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä neuvottelukantansa, jossa vaaditaan kansallisten viranomaisten ja uuden EU-viraston yhdenmukaista sääntelykehystä rahanpesun torjumiseksi. Näkemykset neuvoston kanssa eriävät kuitenkin useammassakin kohtaa, joista merkittävimmät kiistakysymykset tulevat koskemaan tosiasiallisten edunsaajien määritelmää, suuren riskin kolmansien maiden tunnistamista sekä sijoittamisen kautta myönnettäviä kansalaisuuksia. Ensi viikon neuvotteluiden voi odottaa sujuvan perinteisen kaavan mukaan, joissa kuullaan eri toimielinten kannat ja perustelut sekä suuntaviivat teknisen tason valmistelulle. Toivon, että pääsemme tulevina viikkoina etenemään rivakasti.

Rahoitusmarkkinoita sääntelevä MiFID -kokonaisuus otti kuluneen viikon teknisen tason neuvottelujen myötä askeleita eteenpäin. Kaksi keskeistä kysymystä on kuitenkin vielä melko auki – erityisesti konsolidoitujen kauppatietojen järjestelmä ja mahdollinen kielto Payment for Order Flow -käytännölle tulevat vaatimaan vielä huomattavaa keskustelua kompromissin löytämiseksi. Neuvotteluja näiden osalta jatketaan heti maanantaina ja itse toivon, että kokonaisuudesta saavutettaisiin sopu vielä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana ennen kesäkuun loppua.


Vahvemmat säännöt lahjontaa vastaan
EU:ssa ja maailman laajuisesti

Euroopan komissio on tällä viikolla esittänyt uusia korruption ja lahjonnan vastaisia toimia. Korruptio sen eri muodoissaan on äärimmäisen haitallista yhteiskunnalle, demokratiallemme, taloudelle ja yksilöille. Pohjoismaathan pärjäävät korruption vähäisyyttä mittaavissa vertailussa hyvin, mutta tautia esiintyy edelleen kaikissa EU-maissa. Korruptiota on vaikea mitata, mutta varovaistenkin arvioiden mukaan se maksaa EU:n taloudelle vähintään 120 miljardia euroa vuodessa.

Korruptio toimii järjestäytyneen rikollisuuden ja vihamielisen ulkomaisen sekaantumisen mahdollistajana. Korruption onnistunut ehkäisy ja torjunta on olennaista sekä EU:n arvojen ja EU:n politiikan tehokkuuden turvaamiseksi että oikeusvaltioperiaatteen ja luottamuksen säilyttämiseksi päättäjiä ja julkisia instituutioita kohtaan.

Korruption ennaltaehkäisyyn tähtäävään komission ehdotukseen kuuluvat uudet ja vahvistetut säännöt, joilla korruptio kriminalisoidaan ja rangaistuksia yhdenmukaistetaan kaikkialla EU:ssa. Ehdotukseen kuuluu myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pakotejärjestelmän perustaminen. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston tulee vielä neuvotella ja hyväksyä komission ehdottama korruption torjuntaa koskeva direktiivi, jonka toivotaan tulevan hyväksytyksi ennen seuraavia EU-vaaleja.


EU:n ammustuotannon vauhdittaminen etenee

Keskiviikkona komissio julkisti uuden lakiesityksen eurooppalaisen ammus- ja ohjustuotannon vauhdittamiseksi. Aloite on osa jäsenmaiden maaliskuun lopulla sopimaa kolmiosaista suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on kirittää Ukrainalle toimitettavaa aseapua. Yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu miljoonan tykinammuksen toimittaminen Ukrainalle seuraavien 12 kuukauden kuluessa.

Jäsenmaiden omista varastoistaan lahjoitettavien sekä markkinoilta yhteisesti hankittavien ammusten ohella suunnitelman kolmantena pilarina on tuotannon lisääminen unionin omaa teollista kapasiteettia vauhdittamalla. Rauhan aikaan mitoitetulta eurooppalaiselta puolustusteollisuudelta Ukrainan kiireellisiin tarpeisiin vastaaminen tulee vaatimaan todellista ponnistusta. Esitystä valmistelleen sisämarkkinakomissaari Thierry Bretonin mukaan edellytykset tavoitteen saavuttamiselle ovat kuitenkin olemassa, mutta vaativat unionilta merkittäviä toimia.

Komissio ehdottaakin nyt 500 miljoonan euron rahoitusta EU-budjetista, jonka tarkoituksena olisi tukea eurooppalaista puolustusteollisuutta valmistuskapasiteettinsa lisäämisessä. Jäsenmaiden olisi lisäksi mahdollista hyödyntää esimerkiksi koheesiovaroja ja unionin elpymisvälineestä saatavaa rahoitusta välineen tavoitteiden edistämiseksi. Rahallisen tuen rinnalla, komissio ehdottaa markkinoiden pullonkauloihin puuttumiseksi myös alan sääntelyn väliaikaista höllentämistä. Kokonaisuus tulee vielä pikaisella aikataululla parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi, tavoitteena saada neuvottelut kesällä valmiiksi.

Harva olisi vielä reilu vuosi sitten uskonut, että EU taipuu rahoittamaan budjetistaan ammustuotantoa. Selväksi on kuitenkin tullut, että Eurooppa on kaikin tavoin valmis auttamaan Ukrainaa hyökkäyksen torjumiseksi ja rauhan palauttamiseksi Ukrainan tunnustettujen rajojen mukaisesti. Tämä vaatii monenlaista, myös sotilaallista, apua.


Toukokuun täysistuntoviikko Strasbourgissa

Monelle suomalaiselle toukokuu tuo jo ajatukset lähestyvästä kesälomasta, mutta keski-Euroopassa toukokuussa ei ole tietoakaan lähenevästä lomasta. Täysistuntokeskustelut ja äänestykset käyvät kuumana sekä lakineuvotteluja on kalenteri pullollaan. Tyypillinen lomakausihan Brysselissä parlamentissa on heinäkuun loppu ja elokuun alku. Paikalliset ovat taas elokuun lomailijoita. Työt eivät siis aivan heti vähene.

Ensi viikolla Strasbourgiin saapuu Saksan liittokansleri Olaf Scholtz, joka pitää This is Europe –puheen parlamentissa tiistaina Eurooppa-päivänä. Samasta aiheesta puheen on käynyt pitämässä myös muun muassa Sanna Marin ja muita eurooppalaisia johtajia. Täysistunnon merkeissä kuluu siis tämän vuoden Eurooppa-päivä. Kannustan kuitenkin jokaista jakamaan omassa sosiaalisessa mediassa sekä ystäväpiirissä eurooppalaisuuden tärkeää sanomaa niin Eurooppa-päivänä kuin sen ulkopuolellakin. Euroopan unionissa on paljon asioita, joista jokainen suomalainen on hyötynyt. Mikään asia maailmassa ei ole täydellistä, mutta Euroopan unioni on viime vuosina osoittanut paremmin kuin pitkään aikaan, että yhdessä olemme vahvempia.

Scroll to Top