Viikkokuulumiset 39/2022

Mennyt viikko on ollut taas ryhmäkokousviikko, jossa olemme valmistautuneet ensi viikon täysistuntoon Strasbourgissa. Ryhmäkokousten ohella viikkoon on mahtunut myös useita valiokuntakokouksia, tapaamisia ja vierasryhmän vierailu Brysselissä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili parlamenttiryhmässämme tiistai-iltana. Tunnen Jensin pitkältä ajalta; olimmehan yhtä aikaa kollegoita puolueidemme puheenjohtajina. On sanottava, että Jens esiintyi jälleen perinteisen vakuuttavasti.

Hän kuvasi hyvin Naton tehtävän tässä ajassa. Tehtävänä on samaan aikaa huolehtia Ukrainan riittävästä tuesta ja toisaalta välttää kriisin eskaloituminen maailmanpaloksi. Omassa puheenvuorossani korostin EU:n ja Naton toimivan yhteyden merkitystä sekä sen tärkeyttä, että Suomen ja Ruotsin jäsenhakemukset viedään nopeasti maaliin saakka.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Kulukuri tarvitaan
  • Lisävastuuta rikollisten rahojen perinnässä
  • Venäjän temput eivät lopu – unioni reagoi yhteisessä rintamassa
  • Tiivistä lainsäädäntötyötä, kiivaita keskusteluja
  • Digitaalisen euron kyseenalaiset kehittämistavat
  • Italian vaalituloksesta monenlaisia jälkiaaltoja
  • Vierailuryhmä toi iloa loppuviikkoon
  • Kahdet markkinat, piirikokous ja kampanjakoulutus
  • Ensimmäinen kahdesta

Kulukuri tarvitaan

Budjettivaliokunnassa viikko on kulunut tiiviisti unionin ensi vuoden talousarvion valmistelun parissa. Määrittelemme kantamme vuoden 2023 budjettiin paitsi itse lukujen osalta, myös lukuja täydentävän päätöslauselman kautta. Päätöslauselmassa linjaamme EU-rahoituksen painopisteitä tulevalle vuodelle.

Unionin panostuksilla esimerkiksi tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tai ilmastotoimiin on mahdollista saavuttaa huomattavaa yhteistyön tuottamaa lisäarvoa. Poikkeuksellisten olosuhteiden keskellä on kuitenkin osattava suhteuttaa budjettia jäsenvaltioiden taloudellisen liikkumavaran ja rahoitusmahdollisuuksien raameihin. On säästettävä sieltä, mistä voi.

Olen siksi tällä viikolla esittänyt yhdessä budjettivaliokunnan ruotsalaisen ja latvialaisen kollegani kanssa muutosehdotuksia, joilla torjuttaisiin kustannusten kasvua. Peräänkuulutamme muun muassa henkilöstökustannusten hillitsemistä. Esimerkiksi uusien työntekijöiden palkkaamisen sijaan esitämme henkilöstön uudelleenjärjestelyjä muuttuvien tarpeiden mukaan.

Vaadimme myös jämäkämpiä energiansäästötoimia, joiden avulla olisi mahdollista säästää kohoavissa energialaskuissa. Myöskään toimitilojen uudistamis- tai ostohankkeiden toteuttamisen aika ei ole nyt. Jatkamme töitä sen eteen, että ymmärrystä ehdotuksillemme löytyisi myös Pohjolan ja Baltian ulkopuolelta.


Lisävastuuta rikollisten rahojen perinnässä

Kulunut viikko budjettivaliokunnassa toi mukanaan myös uusia vastuita. Parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä valitsi minut budjettivaliokunnassa varojen takaisinperintää koskevia sääntöjen uudistamista koskevan lausunnon neuvottelijaksi. Lausunnossa otamme kantaa komission keväällä ehdottamaan direktiiviin, joka tulee tiukentamaan varojen takaisinhankintaa ja menetetyksi tuomitsemista koskevia sääntöjä. Samalla nämä uudistukset tulevat omalta osaltaan myös edistämään unionin pakotteiden täytäntöönpanoa.

Nykyisellään rikollisjärjestöjen arvioidaan pesevän 139 miljardin euron edestä rahaa vuosittain. Jotta tällaisten ryhmien toiminnalle saadaan laitettua piste, on aivan keskeistä poistaa rikollisilta heidän laittomin keinoin hankkimansa rahallinen hyöty.

Uutta komission ehdotuksessa on lisäksi sääntöjen soveltaminen myös pakotteita rikkovien henkilöiden, kuten esimerkiksi venäläisten oligarkkien, kohdalla. Näin pakotteita rikkovien varat voidaan tulevaisuudessa jäädyttää ja tuomita valtiolle menetetyiksi. Pakotteita rikkovat toimet voivat olla pakotteiden kiertäminen, esimerkiksi omaisuutta salaamalla, tai kaupan harjoittaminen sellaisten tuotteiden osalta, jotka on asetettu kauppakieltoon.


Venäjän temput eivät lopu – unioni reagoi yhteisessä rintamassa

Turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan kokoontui kuluneella viikolla useampaan otteeseen. Maanantaina kuulimme Tšekin varapuolustusministeri Jan Jiresiä maan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteistä turvallisuuden ja puolustuksen alalla. Ministerin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on johtanut unionin strategisen kulttuurin nopeaan muutoksen ja murtanut aikaisemmin alan yhteistyön esteenä olleita tabuja. Loppuvuoteen EU-politiikkaa luotsaavan maan kärkinä tulevat olemaan EU:n ja Naton yhteistyö, unionin tuki Ukrainalle sekä keväällä hyväksytyn turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ohjausasiakirjan, niin kutsutun strategisen kompassin täytäntöönpano.

Lisäksi kävimme näkemysten vaihtoa Euroopan ulkosuhdehallinnon Luc Pierre Devignen kanssa Venäjän hyökkäyssodan eskalaatiosta. Keskustelua värittivät etenkin Venäjän järjestämät valekansanäänestykset, joilla maa pyrkii laittomasti liittämään itseensä Ukrainan alueita, samalla tavoin kuin näimme tapahtuvan Krimin kohdalla vuonna 2014. On selvää, ettei EU tule näitä tunnustamaan vaan tulee edelleen jatkamaan vankkumatonta tukeaan Ukrainalle.

Pinnalle nousi lisäksi Venäjän julistama liikekannallepano, jonka myötä satoja tuhansia reserviläisiä uhkaa lähtö rintamalle. Tämän seurauksena liikenne pois maasta on merkittävästi lisääntynyt, osa kohdistuen myös Suomeen. Omassa puheenvuorossani peräänkuulutinkin unionin tason toimien välttämättömyyttä tilanteeseen vastaamiseksi. Sillä niin turistiviisumit kuin myös turvapaikkakysymykset pohjautuvat yhteisiin säännöksiin, on Euroopan komissio avainasemassa yhteisen ja yhtenäisen EU-linjan aikaansaamisessa.


Tiivistä lainsäädäntötyötä, kiivaita keskusteluja

Talous- ja rahavaliokunnan viikko on myös ollut kiireinen. Maanantaina talous- ja rahavaliokunta tapasi Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagardea, joka kertoi meille inflaatioriskistä ja korkojen huolestuttavasta tilanteesta.

Vaikka ensi viikko onkin täysistuntoviikko, jatkuu meillä myös vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäädöksen (Solvenssi II) sekä rahanpesun lainsäädäntöön liittyvät niin kutsutut varjoneuvottelut. Kaksi lakipakettia siis tiiviisti työstettävänä täysistuntotyön ohessa. Odotukset erityisesti rahanpesun lainsäädännön suhteen ovat korkealla. Meillä on hyvät mahdollisuudet saada aikaan ensimmäinen kompromissi lakitekstistä, jossa olen parlamentin raportoijana.


Digitaalisen euron kyseenalaiset kehittämistavat

Torstaina talous- ja rahavaliokunnalla oli herkullinen kuulemistilaisuus, kun Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen Fabio Panetta tuli kertomaan digitaalisesta europrojektista. Digitaalista euroa on tarkoitus käyttää maksamiseen – ei säästämiseen eikä sijoittamiseen. Pankkitalletuksia ei siis ole tarkoitus muuttaa suurissa määrin digitaalisiksi euroiksi, vaan aina vain tarpeen mukaan. Talletuksia tarvitaan nimenomaan pankeissa, jotta ne voivat antaa lainaa niin yksilöille kuin yrityksille.

Nyt kehitteillä oleva käyttöliittymä Euroopan keskuspankin digitaaliselle valuutalle sai kuitenkin keskustelussa suurimman huomion. Tai oikeastaan yksi kehittäjäksi valittu yritys, Amazon.

Panetta sai talous- ja rahavaliokunnassa kysymyksiä ainoastaan koskien Amazonin valintaa tähän prosessiin. Valinta on kyseenalainen, paitsi sosiaali- ja veropolitiikan takia, niin myös siksi, että Amazon on saanut tähän mennessä korkeimman sakon tietosuojaa koskevien GDPR-sääntöjen rikkomisesta.

Panetta selitti aiheen taustoja ja sanoi, että kyseessä oli ainoastaan oppimisprosessi ja ettei EKP veloita yhdeltäkään mukana olevalta yritykseltä mitään. Kuuleminen ei kuitenkaan aidosti vähentänyt huolenaiheita. Joka tapauksessa Euroopan komissio tulee todennäköisesti esittämään lainsäädäntöehdotuksen digitaalisesta eurosta ensi vuonna. Keskustelu aiheesta ei siis ole päättymässä.


Italian vaalituloksesta monenlaisia jälkiaaltoja

Äänestysprosentti laski Italian viime sunnuntain vaaleissa ennätyksellisen alas. Äänestysprosentin lasku oli jopa 10 prosenttiyksikköä viime vaaleihin nähden. On selvää, että vaalitulos tulee synnyttämään monenlaisia jälkiaaltoja.

Äärioikeisto, Italian fasistipuolueiden perillisiin kuuluva Italian veljet, nousi vaaleissa Italian suurimmaksi puolueeksi. Italian veljet jättäytyi Draghin kansallisen yhtenäisyyden koalition ulkopuolelle ja esiintyi vaaleissa kaikesta vastuusta vapaana. Edellisissä vuoden 2018 vaaleissa puolue sai neljä prosenttia äänistä, nyt tulos oli 26 prosenttia. Nousu osoittaa italialaisten tyytymättömyyttä politiikkaan.

Kun kaksi perinteisempää oikean laidan puoluetta Italian liiga ja Forza Italia menestyivät myös kohtuullisesti, on edessä vahvasti oikealle nojaavan hallituksen syntyminen. Italiassa presidentti omaa huomattavia oikeuksia hallitusneuvotteluissa, joten hallituksen muodostaminen ja pääministerin sekä muiden keskeisten ministerien valinta ei tule menemään täysin ilman mutkia.

Uuden hallituksen linjoissa seurataan erityisesti kahta asiaa: hallituksen suhde Ukrainaan ja Venäjä-pakotteisiin sekä hallituksen talouslinjaa erityisesti suhteessa EU-sitoumuksiin. Suurta huolta herättää myös tulevan hallituksen ihmisoikeuslinjat ja suhtautuminen vähemmistöihin. Hallituksesta sopiminen voi vielä osoittautua vaativaksi. Joka tapauksessa uuden hallituksen taipaleelle voi ennustaa monenlaista pomppua.


Vierailuryhmä toi iloa loppuviikkoon

Päättymässä olevaan viikkoon mahtui myös syyskauden ensimmäinen vierailuryhmä Brysseliin. Jo ennen koronapandemiaa suunniteltu Työväen Sivistysliiton kolmekymmentähenkinen ryhmä pääsi viimein toteuttamaan yli kaksi vuotta siirtyneen vierailunsa Euroopan parlamenttiin.

Vierailuryhmän ohjelma oli monipuolinen ja perinteisen parlamenttivierailun lisäksi ohjelmassa olivat mm. vierailut ETUI:n (European Trade Union Institute ETUI on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n itsenäinen tutkimus- ja koulutuskeskus) Brysselin toimistoon ja Suomen EU-edustustoon, tapaaminen FinUnionsin johdon kanssa sekä myös vierailu Euroopan komissiossa ja tapaaminen komissaari Jutta Urpilaisen kanssa.

Kun tiedän TSL:n työntekijöistä koostuneen vierailuryhmän lisäksi käyttäneen vierailulla aikaa järjestön vuoden 2023 toiminnan suunnitteluun, niin en voi kuin ihailla tuon vierailuryhmän työskentelymoraalia.

Tämän viikon vierailu oli ensimmäisen syyskauden yhteensä viidestä vierailuryhmästä. Näiden ryhmien vierailujen osalta on huomionarvoista se, että valtaosa vierailuista oli vähintäänkin alustavasti sovittu toteutettavaksi jo ennen yli kahden vuoden mittaista koronapandemian aiheuttamaa vierailutaukoa.


Kahdet markkinat, piirikokous ja kampanjakoulutus

Tulevassa viikonvaihteessa kotimaassa on jälleen mahdollisuus tavata kansalaisia niin markkinoilla, alustajana kampanjointikoulutuksessa kuin yhdessä piirikokouksessakin pidettävän poliittisen tilannekatsauksen merkeissä.

Kansalaisten tapaamiset keskittyvät sunnuntaihin, jolloin olen klo 11 alkaen Hakaniemen maalaismarkkinoilla ja noin tuntia myöhemmin perinteisillä Silakkamarkkinoilla Helsingin Kauppatorilla.

Tulkaapa tapaamaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Joita tässä ajassa todellakin riittää.


Ensimmäinen kahdesta

Ensi viikolla se jälleen on. Nimittäin täysistuntoviikko. Ensimmäinen lokakuun kahdesta. Täysistunnon pääaiheita ovat tällä kertaa Venäjän ohella äänestys yleislaturista, EU:n terveysunioni sekä yhteiset vastaukset energiakriisiin. Asialistalle mahtuvat myös muun muassa romaniyhteisöjen tilanne jäsenmaissa sekä Pakistanin humanitaarinen tilanne.

Paljon jälleen luvassa, joten kannattaa pysyä kuulolla.

Terveisin

Eero

Scroll to Top