Viikkokuulumiset 6/2023

Tämän viikon piti olla aika lailla perinteinen ryhmäkokousviikko, jossa pääaiheena on valmistautuminen ensi viikon täysistuntoon Strasbourgissa. Toisin kävi. Viikosta tuli EU-parlamentille historiallinen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailun johdosta. EU:n lainsäädäntöhankkeet, jopa ilmastomuutoksen pysäyttämiseen tähtäävän lakipaketin viimeistely, asettuvat omaan valoonsa, kun joutuu pohtimaan kaikkea sitä kärsimystä, mitä Ukrainan kansa on viimeisen vuoden aikana nähnyt ilman, että tuon kärsimyksen päätepiste olisi vieläkään näkyvissä. Asioita on jälleen hyvä suhteuttaa!

Tässä uutiskirjeessä:

  • Jaamme yhteiset arvot Ukrainan kansan kanssa
  • Ryhmäjohto tuumaustauolla
  • Budjettivaliokunnan ehdotukset perussopimusten muuttamiseksi
  • Vastuuvaliokunnissani vilkas viikko
  • Puolustusteollisuus ei ole vain suurten oikeus
  • Järkyttäviä uutisia Turkista ja Syyriasta
  • Alustatyö asettaa suuria haasteita
  • Kuuleeko Aurinkorannikko
  • Täyttä vauhtia täysistuntoon

Jaamme yhteiset arvot Ukrainan kansan kanssa

Parlamentti piti torstaina Ukraina -erityistäysistunnon, jossa puhui Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Koskettava ja mieleenpainuva tilaisuus, joka lujitti parlamentin vahvaa tukea Ukrainan kansan vapaustaistelulle.
 
Presidentti Zelenskyi korosti puheessaan Euroopan parlamentille, että Ukraina jakaa Eurooppaa määrittävät arvot, kuten tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden sekä säännöt, ja että tämä yhteisö on myös Ukrainan kotipaikka.
 
Zelenskyi myös kiitti eurooppalaisia, jotka ovat tukeneet Ukrainaa sen taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan ja vastaanottaneet ukrainalaisia pakolaisia. Tulevaisuudessa hän näkee Euroopan ja Ukrainan jakavan saman tien ja luovan yhdessä eurooppalaista tulevaisuutta. Jotta lapsemme ja lapsenlapsemme voivat nähdä unelmiemme toteutumisen, tarvitsemme rauhaa ja vakautta, totesi Zelenskyi. Nämä unelmat eivät voi toteutua, jos Eurooppaa vastaan hyökkääviä voimia ei torjuta, hän sanoi.
 
Ukrainan tukea tullaan kaiken tavoin jatkamaan ja tälle linjalle on odotettavissa ensi viikon parlamenttiäänestyksessä vahva tuki. EU-jäsenyysnäköala on Ukrainalle mahdollistettu ja presidentti Zelenskyi tietysti haluaisi edetä tässä mahdollisimman nopeasti. EU:n kannalta on kuitenkin selvää, että jokaisen uuden jäsenmaan, myös Ukrainan, on aidosti täytettävä jäsenyyden ehdot niin oikeusvaltiona, demokratiassa kuin korruption kitkemisessä ja markkinoiden toiminnassa. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei Ukrainalle luvata jäsenkriteereihin helpotuksia, koska se vähentäisi niin Ukrainan kuin muidenkin hakijamaiden valmiutta edetä yhteiskuntiensa kehittämisessä EU-jäsenyyteen kykeneviksi.
 
Ukraina oli torstaina esillä myös budjettivaliokunnan kokouksessa. Keskustelussa oli komission direktiiviehdotus rikollisella toiminnalla saatujen varojen takaisinhankinnasta. Toimin tässä ryhmäni neuvottelijana ja korostin omassa puheenvuorossani, että omaisuus, joka on hankittu EU:n Venäjän vastaisia pakotteita rikkomalla, tulisi ohjata Ukrainan jälleenrakentamiseen.


Ryhmäjohto tuumaustauolla

Ryhmämme johto ja kansallisten valtuuskuntien puheenjohtajat kokoontuivat tiistaina yhteiseen retriittiin pohtimaan loppuvaalikauden agendaa ja demarien tavoitteita. Hyvähenkisessä keskustelussa sovittiin, että ryhmämme jatkaa täysillä vaalikauden loppuun ja tuloksia keskeneräisiin asioihin haetaan seuraavan vuoden aikana vahvalla otteella.

Keskustelussa oli tyytyväisyyttä erityisesti siihen, että ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen tähtäävä valtaisa Green deal -paketti etenee ja vielä kevään täysistuntoihin on tulossa viimeiset keskeneräiset lakihankkeet. Ajankohtaisista tavoitteista listasimme Ukrainan tuen jatkamisen, energian, erityisesti sähkön, hintojen saamisen alas ja monta muuta kansalaisten kannalta tärkeää asiaa.

Työyhteisöjen hengellä on aina oma merkityksensä myös tuloksien saavuttamisella. Oli mukava todeta, että vaalikauden loppuessa ryhmällämme on edelleen hyvä henki ja kykyä sopia yhteisistä tavoitteista ja toiminnoista.


Budjettivaliokunnan ehdotukset perussopimusten muuttamiseksi

Parlamentin eri valiokunnissa työstetään tällä hetkellä lausuntoja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintöön Euroopan parlamentin ehdotuksista perussopimusten muuttamiseksi.
 
Budjettivaliokunta äänesti omasta kannastaan torstaina. Lausunnon valmistelijana toimi latvialainen demarikollegani Nils Ušakovs, joka ajoi perustavanlaatuisia ja pitkälle meneviä uudistuksia EU-päätöksentekoon parlamentin roolin vahvistamiseksi. Ušakovsin ehdotuksen mukaisesti neuvoston yksimielisyysperiaatteesta tulisi luopua monivuotisen rahoituskehyksen sekä EU:n omien varojen järjestelmän osalta ja päätökset tulisi tehdä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Valmistelija ei kuitenkaan saanut oikeistoryhmien tukea omia varoja koskevan päätöksenteon mullistamiseksi, joten valiokunnan äänestykseen mentiin vahvasti jakautuneena. Ehdotus hyväksyttiin lopulta pienen enemmistön voimin.
 
Parlamentin muissakin valiokunnissa löytyy halua radikaalisti muuttaa EU:n päätöksentekoa parlamentin roolin vahvistamiseksi ja neuvoston päätöksenteon pullonkaulojen avaamiseksi yksimielisyysperiaatteesta luopumalla. Monilla osa-alueilla yksimielisyysperiaatteesta luopuminen tarkoittaisi kuitenkin EU:n pienten jäsenmaiden sananvallan kaventamista merkittävästi. Tasapaino ja valtasuhteet keikahtaisivat niin, että isot voisivat jyrätä pienet.
 
Asia on siis tärkeä ja seuraan kantojen valmistelua kevään aikana. Parlamentin ehdotukset eivät kuitenkaan sellaisenaan menisi läpi, sillä perussopimusten avaamiseen tarvitaan tietenkin jäsenmaiden tuki.


Vastuuvaliokunnissani vilkas viikko

Viikko talous- ja rahavaliokunnassa alkoi säännöllisesti järjestettävällä kuulemisella komissaari Valdis Dombrovskiksen ja Paolo Gentilonin kanssa unionin elpymisvälineestä. Keskustelun painopisteenä oli tällä kertaa elpymisrahoituksen täytäntöönpano ja etenkin jäsenmaiden pyynnöt saada elpymisrahoitusta kattamaan rahoituksen puitteissa toteutettavia toimia.
 
Samalla viikkoon mahtui valmisteluja tulevia neuvotteluja varten. Rahoitusmarkkinoita koskevan MiFID II -kokonaisuuden osalta tarkoituksena on saavuttaa ensi viikolla yhteisymmärrys parlamentin poliittisten ryhmien kesken.
 
Samoin rahanpesulainsäädännön osalta työ etenee kovaa vauhtia ja tavoitteena on äänestää mietinnöstä valiokunnassa ennen maaliskuun loppua. Esittelin keskeisimpiä ehdotuksiamme kuitenkin jo tiistaina, kun osallistuin rahanpesua koskevaan paneelikeskusteluun.
 
Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta käsittelevän kokonaisuuden osaltakin jatketaan ensi viikolla neuvotteluja uusien kompromissiehdotusten pohjalta. Vaikka jaammekin käsityksen uudistuksen kiireellisyydestä, tarve ryhmien välisille keskusteluille on selvä.


Puolustusteollisuus ei ole vain suurten oikeus

Turvallisuus- ja puolustusvaliokunta kokoontui kuluneella viikolla useammankin tärkeän aiheen parissa. Valiokunnassa kuultiin muun muassa unionin sotilasesikunnan johtajaa EU:n operaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa, esiteltiin siviilikriisinhallintaa käsittelevä mietintöluonnos sekä jatkettiin keskusteluja Ukrainan tuen vauhdittamisesta.
 
Käsittelyssä oli lisäksi puolustusalan yhteishankintoja koskeva rahoitusväline, josta komissio antoi esityksensä viime kesänä. Välineen tarkoituksena on kannustaa jäsenvaltioita yhteisiin hankintoihin korvaamalla maille yhteistyöstä aiheutuneita lisäkustannuksia. Samaan aikaan välineellä pyritään vahvistamaan Euroopan omaa puolustusteollisuutta. Erityisen tärkeä se on maille, jotka ovat tukeneet Ukrainaa voimakkaasti omalla puolustusmateriaalillaan tai joiden varastot kaipasivat jo ennestäänkin täydennystä.
 
Omissa muutosehdotuksissani mietintöön painotin reilun ja avoimen kilpailun tarvetta myös puolustusmarkkinoilla. Olemassa olevasta sisämarkkinalainsäädännöstä huolimatta ei etenkään suurten jäsenmaiden kotimaista teollisuuttaan pönkittäviin hankintoihin ole puututtu. Uuden rahoituksen myötä onkin nyt tärkeätä varmistaa, että jäsenmaita kohdellaan koostaan riippumatta reilusti ja puolustusmateriaalihankintoja saadaan avattua avoimemmalle kilpailulle. Lisäksi korostin tärkeyttä varmistaa, että myös pk-yrityksillä on aito mahdollisuus osallistua välineen alla toteutettaviin yhteishankintoihin.
 
Mietinnön käsittely jatkuu tulevina kuukausina ja tavoitteena on äänestää parlamentin kannasta kesällä. Toivottavaa on, että parlamentti saisi oman kantansa mahdollisimman nopeasti valmiiksi, jotta neuvottelut jäsenmaiden kanssa voivat alkaa.


Järkyttäviä uutisia Turkista ja Syyriasta

Turkin ja Syyrian maanjäristysten uhrimäärä on järkyttävä. Lukumäärä jatkaa koko ajan kasvamistaan. Maanantain maanjäristys oli tuhoisin Turkissa sitten vuoden 1939, jolloin 33 000 ihmistä sai surmansa Erzincanin maakunnassa maan itäosassa.
 
Pelastustöitä on vaikeuttanut myös talvimyrsky, jonka seurauksena monet teistä ovat kulkukelvottomassa kunnossa. Liikenneruuhkat ovat paikoin venyneet kilometrien mittaisiksi. WHO:n arvioi, että jopa 23 miljoonaa ihmistä saattaa joutua kärsimään järistyksen seurauksista.
 
Turkki ja Syyria tarvitsevat apua. Aika pelastuneiden auttamiseksi alkaa käydä vähiin. Ensimmäistä kertaa historiansa aikana myös Syyria on pyytänyt apua Euroopan unionilta. Turkki pyysi sitä heti järistysten tapahduttua maanantaina. Pelastustöiden jälkeen alkaa kuitenkin uudelleenrakentaminen. Jokainen meistä tarvitsee perheelleen – koosta riippumatta – oman kodin.
 
Katastrofin uhreja voi tukea myös lahjoittamalla varoja esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.


Alustatyö asettaa suuria haasteita

Loppuviikosta kokoonnuimme suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen edustuston FinUnions:in kutsusta pohjoismaisten ay-toimijoiden ja demarimeppien kesken vaihtamaan ajatuksia palkansaajille tärkeistä EU-hankkeista. Viime viikolla parlamentin äänestyksessäkin ollut alustatyötä koskeva direktiiviehdotus on työntekijöiden oikeuksien kannalta keskeisimpiä hankkeita, joita vielä tällä parlamenttikaudella tullaan edistämään. Lisäksi työterveyttä ja -turvallisuutta sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua parantavia aloitteita on työn alla. Samaan aikaan odotukset myös jo seuraavaa komissiota kohtaan ovat korkeat. Digitalisaation ja tekoälyn vaikutukset työmarkkinoille on yksi keskeinen kokonaisuus, johon on selvästi tartuttava.


Kuuleeko Aurinkorannikko

Lauantaina järjestän Fuengirola, Suomi, Eurooppa – mihin maailma on menossa? -tapahtuman Espanjan Fuengirolassa, Hotel Ilunionissa. Tapahtuma alkaa klo 14 osoitteessa. P.º Marítimo Rey de España, 87, 29640 Fuengirola, Málaga. Hyvä mahdollisuus kuulla ajankkohtaiskatsaus Suomen ja Euroopan haasteista nykyisessä maailmantilanteesta. Luulempa, että parlamentin historiallinen Ukraina-täysistuntokin saa muutaman minuutin sanatilan.
 
Espanjan Aurinkorannikoilla asuu talvisin arvioiden mukaan noin 25 000 suomalaista. On mielenkiintoista päästä vaihtamaan ajatuksia ihmisten kanssa, jotka seuraavat Suomen ja Euroopan asioita tarkasti ja jotka tuntevat myös eteläisen Euroopan todellisuutta. Oli asuinpaikka sitten pysyvästi ulkomailla tai talvisin, ei se muuta sitä, etteikö politiikka olisi juuri nyt tärkeässä roolissa. Pidän tärkeänä kuulla ulkosuomalaisten elämäntilanteesta ja toiveista eurooppalaiseen päätöksentekoon.
 
Jos liikut tienoilla, voit kurkistaa täältä lisätiedot.


Täyttä vauhtia täysistuntoon

Ja niin se taas on. Täysistuntoviikko Strasbourgissa. Ensi viikolla on luvassa talous- ja rahavaliokunnan asiakirjojen lakineuvotteluja perinteisen täysistuntotyön lisäksi. Viikon äänestyksissä tulevat isossa osassa olemaan Fit for 55 -lakipaketin äänestystulokset. Monesta on nyt trilogitulos saatu ja parlamentin pitää se vielä hyväksyä. Isoja askelia kohti ilmastoystävällisempää Eurooppaa ollaan ottamassa. Myös ajankohtainen tilanne Turkissa ja Syyriassa tulee puhututtamaan.
 
Ensi viikon viikonloppuna lauantaina 18.2. olen tavattavissa Jyväskylässä klo 12 kauppakeskus Sepässä ja klo 14 olen Aalto-salissa, Väinonkatu 7:ssä Ikävällinen Eurooppa -paneelikeskustelussa.
 
Sunnuntaina 19.2. järjestämme Ystävyyden brunssin Helsingin Herttoniemessä klo 11-13. Tilaisuudessa on tarjolla monipuolista purtavaa niin henkisesti kuin vatsan täytteeksikin. Henkisen purtavan tarjoilevat lisäkseni kansanedustaja Eveliina Heinäluoma sekä SDP:n Helsingin piirin puheenjohtaja Anita Hellman. Vatsantäytteen taas tarjoavat edellä esiteltyjen puheenvuoronpitäjien ystävät talkoo- ja nyyttäriperinteellä höystettynä.
 
Brunssi on maksuton, mutta tapahtumassa järjestetään arpajaiset, joiden tuotto ohjataan ukrainalaisten pakolaisten auttamiseen. Ilmoitathan osallistumisestasi Facebook-tapahtuman kautta klikkaamalla ”Osallistun”, jotta osaamme varautua riittävin tarjoiluin.

Scroll to Top