Eero Heinäluoma

Yhteiskokous Euroopan investointipankin roolista jälleenrakennuksessa

Budjettivaliokunta ja talousvaliokunta käsittelivät tänään yhteiskokouksessa Euroopan investointipankin (EIP) roolia EU:n koronan jälkeisessä jälleenrakennuksessa. Kokouksessa oli kuultavana pankin johtoa ja asiantuntijoita.

EIP on ehdottanut uutta 25 miljardin euron takuurahastoa tukemaan ensisijaisesti eurooppalaisia pk-yrityksiä, mutta myös isompia yrityksiä. Tämä uusi takuurahasto on erillinen aloite EU:n laajemman elvytyspaketin rinnalla, josta komissio julkaisee esityksen huomenna. EIP:llä tulee kuitenkin olemaan merkittävä rooli EU:n toimissa, sillä koronakriisi on talouskriisin lisäksi myös investointikriisi.

Käytin kokouksessa sosialidemokraattisen ryhmän puolesta ensimmäisen puheenvuoron. Omassa puheenvuorossani korostin, että on todella tärkeää, että investointeja vauhditetaan ja etenkin pk-yrityksiä tuetaan tämän kriisin yli. Tuki tulee kuitenkin kohdistaa järkevästi tulevaisuuden kasvun vauhdittamiseksi mm. vihreät investoinnit ja oikeudenmukainen energiasiirtymä, digitalisaatio ja infrahankkeet. Lisäksi keskeisenä kriteerinä täytyy olla, että tuki kohdistetaan vain elinvoimaisiin yrityksiin eli yrityksiin joilla on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Muuten haaskataan eurooppalaisten veronmaksajien rahoja. Pyysin investointipankin varapääjohtajalta kantaa näihin tärkeisiin kohtiin. Samoin korostin investointien sosiaalisten vaikutusten arviointia sekä EIP:n sitoutumista siihen, etteivät rahat kierrä veroparatiiseihin.

Keskustelussa oli hyvin yhtenäinen linja. Täydentävää rahoitusta tarvitaan ja erityisesti pk-yritysten hätää on helpotettava. Pankin vastaukset jäivät tällä kertaa kuitenkin vajavaisiksi ja niihin palataan myöhemmin.

Scroll to Top