Finnish forest

Hyvää itsenäisyyspäivää

Arvoisat kansalaiset, hyvät suomalaiset.

Näin itsenäisyyspäivän hämärtyessä iltaan syttyvät sinivalkoiset kynttilät miljoonien suomalaisten kotien ikkunoilla. Perinne on pitkä, harras, ilmaisee kiitollisuutta menneille sukupolville ja on monessa mielessä symbolinen.

Monelle meistä tuo kynttilöiden sytytyshetki on itsenäisyyspäivän tunnelmallisin hetki. Kun itse tänään sytytin sinivalkoisen kynttilän, jaoin sen hetken myötä suurta kiitollisuutta paitsi läheisilleni, myös kaikille niille, jotka vuosikymmenten saatossa ovat antaneet ison panoksensa, jopa henkensä, itsenäisen Suomen rakentamiseen.

Itsenäisyyden kunnioittaminen, itsenäisyyspäivän juhla, sinivalkoinen lippu ja ikkunalle sytytettävät kynttilät ovat jokaisen suomalaisen yhteistä omaisuutta. Niitä ei voi kukaan omia eikä niitä pidä kenenkään käyttää itsekkäiden päämäärien edistämiseen. Suomen lippu olkoon jatkossakin kaikkien tulevien polvien yhteistä omaisuutta ja kansakuntaa kokoava symboli.

Itsenäisyys ei koskaan ole sisäänpäin käpertymistä vaan pikemminkin vuorovaikutusta ja kanssakäymistä. Saavutettuamme itsenäisyytemme yli 100 vuotta sitten ryhdyimme nopeasti avautumaan myös muualle Eurooppaan. Aluksi pohjoismaiseen, myöhemmin vahvoin askelin myös eurooppalaiseen yhteistyöhön. Mutta koko ajan olemme tehneet tämän muistaen historiamme, kulttuurimme ja perinteemme. Olemme kansallisesti vahvistaneet sitä, mitä on hyödyllisintä vahvistaa kansallisesti, mutta samalla olemme etsineet myös kumppaneita niiden asioiden kehittämiseen ja vahvistamiseen, joihin yksin Suomen voimavarat eivät riitä. Kuten tänä päivänä hyvin huomaamme, tämä toimintalinja on oikea; päätösvaltamme omista asioistamme on edelleen vahva, mutta saamme tukea muilta Euroopan unionin mailta sellaisten asioiden ratkaisemiseen, jotka eivät tunnusta kansallisvaltioiden rajoja.

Maailmanlaajuiset kauppasopimukset, ilmastokriisi tai monenlaisesta epätasa-arvosta ja levottomuuksista kumpuava pakolaisuus ovat esimerkkejä asioista, joiden hoitamiseen tarvitaan Suomen hartioita laajempia voimia. Nämä haasteet on pystyttävä ratkaisemaan yhdessä niin, että meille tärkeät oikeusvaltioperiaatteet toteutuvat kaikessa siinä yhteistyössä, jossa olemme mukana.

Tässä suhteessa seuraan huolestuneessa monissa Euroopan maissa tapahtuvia kansalaisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden loukkauksia. Euroopan unionin täytyy olla arvoissaan ja toiminnassaan johdonmukainen ja uskottava demokratian ja kansalaisvapauksien puolustaja. Tähän ajatukseen olen itse täysin sitoutunut EU:n parlamentin jäsenenä.

Suomen tulee jatkossakin olla aktiivinen toimija sellaisen eurooppalaisen yhteistyön kehittämisessä, jossa tunnustetaan sekä kansallisvaltioiden merkitys että yhteistyön tarve ja sitoutuminen Euroopan unionin yhteisiin arvoihin.

Itsenäisyyspäivä on meille suomalaisille oivallinen päivä kunnioittaa omaa historiaamme, Suomen rakentajasukupolvia ja sotiemme veteraaneja – ja katsoa samalla luottavaisin mielin tulevaisuuteen valmiina hyvään yhteistyöhön muiden kansakuntien kanssa.Rauhallista itsenäisyyspäivän iltaa Sinulle arvoisa lukija.

Scroll to Top